ant

Mieren staan symbool voor grote arbeid, wijsheid, ze zijn ijverig, werken goed samen in een groep en vormen een hechte gemeenschap. De kracht van mieren in verhouding tot hun grootte is ook buitengewoon, legendarisch. Mieren vormen grote kolonies waar elke mier een specifieke rol heeft voor het welzijn en voortbestaan van de groep als geheel.

Studio Segers stelt de nieuwe naam ANTS voor. Net zoals de mierenkolonie heeft ook binnen ANTS ieder zijn specifieke kwaliteiten en achtergrond (financieel, juridisch, wetenschappelijk, sociaal, ...). ANTS biedt niet alleen advies maar gaat verder ze bundelen hun krachten en werken samen binnen bedrijven mee, met als doel deze tot een hoger niveau te brengen. Naar gelang de vraag en de klant kan ANTS de juiste specifieke kwaliteiten voorop stellen.

ant ant ant ant